Firma olarak sürekli iyileştirilerek yürütülen bir bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulamaktayız. Bunu en üst seviyede tutmak için;


a) Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,

b)Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,

c)Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

 

  • Bu kişi ve/veya Kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
  • Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlar da araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,
  • Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlara istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı,
  • Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi,
  • Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,
  • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı, 
  • Bilgi Güvenliği faaliyetlerimizi yürütürken; neler yapacağımızı, hangi kaynakları elde edeceğimizi, kimlerin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların nasıl değerlendireceğimizi planlayarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
  • ISO 27001:2022 Standart şartlarına, kanuni yasal şartlara ve diğer şartlara, müşteri şartlarına uyacağımızı;

Taahhüt ederiz.