Yardımcı Olabileceğimiz Bir Konu Var Mı?

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Kat Mekatronik Ürünleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Talep/Şikayet Sahibi Aydınlatma Metni için lütfen tıklayınız.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetlerinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

  • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler
  • Etnik Köken
  • Siyasi Düşünce
  • Felsefi İnanç
  • Din, Mezhep veya Diğer İnançlar
  • Kılık ve Kıyafet
  • Dernek, Vakıf ya da Sendika Üyeliği
  • Biyometrik ve Genetik Veriler
  • Sağlık, Cinsel Hayata İlişkin Veriler
  • Irk

Bizi Takip Edin

Bizi takip etmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.